office@gradskasreda.com +359 876 214 401

Настилки, изделия от гума

Настилки за детски площадки отговарящи на стандарт БДС EN1177

Гаранция за максимална безопасност на площадките за игра и спорт е осигуряването на предпазна, ударопоглъщаща настилка. Няма съмнение, че предпазната настилка понижава сериозността на травмите на главата, но паданията на глава са сравнително рядко срещани при деца над 5-годишна възраст. Наличието на такава настилка не намалява броя на травмите при падане, но може да допринесе последиците от паданията да са по-леки. Паданията върху земя или настилка на детска площадка са причина за около 50% от посещенията на деца в болници в Англия и други Евроепсйки държави. Според някои данни, предпазната настилка не гарантира, че ще намалеят счупванията на крайниците, особено на горните крайници. Около 30% от всички травми са свързани със съоръженията. Настилката играе значителна роля в превенцията на злополуките и е желателно тя да бъде подсигурена.

 

Партньори